Podziękowanie


Dziękujemy wszystkim ministrantom, lektorom za zaangażowanie we sprawy wspólnoty przez cały rok. Był to rok obfity w wydarzenia, któremu sprostaliśmy wszyscy wspólnie.

Dziękujemy rodzicom ministrantów za pilnowanie swoich pociech w obowiązkach ministrantów, dziękujemy za uwagi i spostrzeżenia.

Jednocześnie chcemy w imieniu wspólnoty przeprosić za wszystko co złe było z naszej strony w minionym roku formacji.

Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie równie owocny w pozytywne wydarzenia.