Egzamin ministrancki 2014 !!!


Informujemy, że egzaminy ministranckie odbędą się w tym roku w następujące dni:

  • egzamin teoretyczny – piątek, 14.11.2014 po mszy wieczornej w salce oazowej bądź ministranckiej.
  • egzamin praktyczny – sobota, 15.11.2014 od godz. 9:00 w górnym kościele.

Na egzamin teoretyczny prosimy ubrać się stosownie.